Parafia Św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach
Litania Loretańska Do Matki Bożej

Kyrie eleison.
Chryste eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Święta Panno nad pannami, módl się za nami
Matko Chrystusowa, módl się za nami
Matko Kościoła, módl się za nami
Matko łaski Bożej, módl się za nami
Matko nieskalana, módl się za nami
Matko najczystsza, módl się za nami
Matko dziewicza, módl się za nami
Matko nienaruszona, módl się za nami
Matko najmilsza, módl się za nami
Matko przedziwna, módl się za nami
Matko dobrej rady, módl się za nami
Matko Stworzyciela, módl się za nami
Matko Zbawiciela, módl się za nami
Panno roztropna, módl się za nami
Panno czcigodna, módl się za nami
Panno wsławiona,módl się za nami
Panno można, módl się za nami
Panno łaskawa, módl się za nami
Panno wierna, módl się za nami
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami
Stolico mądrości, módl się za nami
Przyczyno naszej radości, módl się za nami
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami
Przybytku chwalebny, módl się za nami
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami
Różo duchowna, módl się za nami
Wieżo Dawidowa, módl się za nami Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami
Domie złoty, módl się za nami
Arko Przymierza, módl się za nami
Bramo niebieska, módl się za nami
Gwiazdo zaranna, módl się za nami
Uzdrowienie chorych, módl się za nami
Ucieczko grzesznych, módl się za nami
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami
Wspomożenie wiernych, módl się za nami
Królowo Aniołów, módl się za nami
Królowo Patriarchów, módl się za nami
Królowo Proroków, módl się za nami
Królowo Apostołów, módl się za nami
Królowo Męczenników, módl się za nami
Królowo wyznawców, módl się za nami
Królowo dziewic, módl się za nami
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami
Królowo wniebowzięta, módl się za nami
Królowo Różańca świętego módl się za nami
Królowo rodzin, módl się za nami
Królowo pokoju, módl się za nami
Królowo Polski. módl się za nami


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam , Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, broń tej rodziny od wszelkich nieprzyjaciół, a gdy z całego serca korzy się przed Tobą, zachowaj ja łaskawie od nieprzyjacielskich zasadzek. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.